Van start
Unit 2 Holding B.V.

 Per 5 november 2020 is Unit 2 Holding B.V. van start gegaan met het realiseren van korte en lange termijn doelstellingen. Unit 2 Holding B.V. neemt deel aan ondernemingen en incubeert.

Unit 2 Holding B.V. neemt deel, bestuurt, houdt toezicht, verleent adviezen en diensten aan en financiert ondernemingen, vennootschappen en andere rechtspersonen.

Unit 2 Holding B.V. belegt en beheert vermogen, gaat leningen aan en verstrekt ze, levert zekerheden en garanties en gaat daarmee samenhangende overeenkomsten aan.

Unit 2 Holding B.V. verricht alle soorten industriële, financiële en commerciële activiteiten.