Management

Unit 2 Holding B.V.

is actief op het terrein van management, controle, houderschap, bezit, eigendom en incubatie.

Deelnemen & Besturen

Unit 2 Holding B.V.

neemt deel, bestuurt, houdt toezicht, verleent adviezen en diensten aan en financiert ondernemingen, vennootschappen en andere rechtspersonen.

Beleggen & Beheer

Unit 2 Holding B.V.

belegt en beheert vermogen, gaat leningen aan en verstrekt ze, levert zekerheden en garanties en gaat daamree samenhangende overeenkomsten aan.

Commercieel & Actief

Unit 2 Holding B.V.

verricht alle soorten industriële, financiële en commerciële activiteiten.